top of page

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Priser

Alle våre fysioterapeuter har offentlig avtale og følger offentlig fastsatte takster. Alle pasienter må betale egenandel, unntak er barn under 16 år og personer som får behandling for yrkesskader.

Vi har også en helprivat Fysioterapeut om du trenger rask avtale.

Se gjeldende takster.

 

Priser for helprivat Fysioterapi uten refusjonavtale : 

Undersøkelse/1. gangs konsultasjon inntil 60 min: 750 kr. 

Behandling 40 min                                                     550 kr. 

Behandling 30 min                                                     480 kr. 

 

Avbestilling

Avbestilling av time må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten, dette inkluderer egenandel og refusjonstakst.

Frikort

Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger, som tidligere.

Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort.

Med frikort for helsetjenester slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen.

 

Det nye frikorttaket er på 3040 kroner.

 

Hvilke tjenester inngår?

· Fysioterapi

· Fastlege

· Medisiner på blå resept

· Reiser med pasienttransport

· Laboratorieprøver og billeddiagnostikk

· Psykologtjenester

· Undersøkelse på sykehus og poliklinikk

· Enkelte tannbehandlinger

· Enkelte rehabiliteringsopphold

· Enkelte behandlingsreiser

Transport

Pasienter som av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan benytte rutegående transport på hele eller deler av reisen kan få transport via pasientreiser mellom hjem og behandlingssted. Har du et slikt behov må du si ifra ved timebestilling. Det er behandleren som rekvirerer transport med pasientreiser.

Dette gjelder ofte for personer som nylig har operert.

 

Tolk

Pasienter som trenger tolk må opplyse om dette før timen. Instituttet bestiller tolk. Dette koster ikke noe ekstra for pasienten. Familie og venner skal ikke brukes som tolk.

FORVENTNINGER

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

  • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg .

  • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg.

  • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov.

  • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

  • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling.

  • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.


Hva forventer fysioterapeuten av deg?

  • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen.

  • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt.

  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time.

bottom of page