PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Priser

Alle våre fysioterapeuter har offentlig avtale og følger offentlig fastsatte takster. Alle pasienter må betale egenandel, unntak er barn under 16 år og personer som får behandling for yrkesskader.

Se gjeldende takster.


Avbestilling

Avbestilling av time må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten, dette inkluderer egenandel og refusjonstakst.


Frikort

Man kan oppnå Frikort 2 ved betaling av egenandel hos fysioterapeuter med offentlig avtale. Frikorttaket er i 2020 på 2176 kr. NB! Dette er ikke samme frikort som man får etter besøk hos fastlege.


Transport

Pasienter som av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan benytte rutegående transport på hele eller deler av reisen kan få transport via pasientreiser mellom hjem og behandlingssted. Har du et slikt behov må du si ifra ved timebestilling. Det er behandleren som rekvirerer transport med pasientreiser.

Dette gjelder ofte for personer som nylig har operert.


Tolk

Pasienter som trenger tolk må opplyse om dette før timen. Instituttet bestiller tolk. Dette koster ikke noe ekstra for pasienten. Familie og venner skal ikke brukes som tolk.

 

FORVENTNINGER

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

  • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg .

  • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg.

  • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov.

  • Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere.

  • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling.

  • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.


Hva forventer fysioterapeuten av deg?

  • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen.

  • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt.

  • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time.

 

Tlf: 69 31 62 22

Adresse: Storgata 37, 1607 Fredrikstad

  • Facebook

©2020: Brogaten Fysioterapi.