top of page

Privat Fysioterapi og akutt time

Halgeir er utdannet ved fysio-Mensendieck utdanningen ved høgskolen i Oslo 2008/2009.  

Han har jobbet med opptrening etter skader og generelle muskel/skjelett plager med fokus på å bedre funksjon.

 

 

Priser: 

Undersøkelse/1. gangs konsultasjon inntil 60 min: 750 kr. 

Behandling 40 min                                                     550 kr. 

Behandling 30 min                                                     480 kr. 

bottom of page