VÅRE BEHANDLINGSTILBUD

Listen over hva vi kan hjelpe med er lang.

De fleste vet at fysioterapeuter kan behandle ryggplager, nakkesmerter og hjelpe til med opptrening etter operasjoner, ved slitasje og skader i muskel- og skjelettsystemet. Men, vi kan også hjelpe personer som plages med visse typer svimmelhet, hodepine, kjevesmerter eller plager fra bekkenledd. Fysioterapi kan også være viktig for personer med nevrologiske skader og sykdommer som ryggmargsskader, slag, MS og Parkinsons sykdom. Ved hjerte- og lungesykdommer hjelper vi også til med individuelt tilpasset behandling. Psykomotoriske fysioterapeuter jobber spesielt med kroppslige plager knyttet til spenninger i kroppen.


Er du i tvil om fysioterapi er riktig behandlingsform for deg? Ta kontakt da vel!

Les mer om hva  du kan forvente av fysioterapi og hva vi som fysioterapeuter forventer av deg som pasient her.

Få utfyllende informasjon om våre ulike behandlingstilbud nedenfor.

 
 
 
 
 
 

Tlf: 69 31 62 22

Adresse: Storgata 37, 1607 Fredrikstad

©2020: Brogaten Fysioterapi.