top of page

Ingrid Oldervik

Psykomotorisk Fysioterapeut

Ingrid er utdannet fysioterapeut fra Fysioterapeut skolen i København i 2005. Hun har lang
erfaring med rehabilitering både fra spesialist og kommune helsetjeneste. I 2019 var hun
ferdig med videre utdanning i psykomotorisk fysioterapi fra OsloMet og hun er for tiden i
gang med sin mastergrad i psykisk helsearbeid.

Hun startet å arbeide på Brogaten Fysioterapi 2023.

I tillegg til individuell behandling har Ingrid flere pust og bevegelsesgrupper.

bottom of page