Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.

Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener.

Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastning virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Følelsene leves i kroppen… vi holder pusten, biter tennene sammen og svelger klumpen i halsen, mens hjertet dunker i brystet.

(Informasjon hentet fra www.fysio.no/psyk).

 

Behandlingen tilbys til:

-          Barn, ungdom og voksne.

-          De som har smertetilstander i muskulatur som kan ha vedvart over tid.

-          De som plages av anspenthet.

-          De som har angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traume eller ulike tretthetstilstander.

-          De som ønske å forbygge kroppslige plager i forbindelse med arbeid/skole og i sosiale relasjoner.